SA Mathematical Talent Search

Wen Wiskunde Plakaat

Wen-Wiskunde

Sluit aan...

#2

So kan jy 'n Wiskunde Wenner word:

Vind die oplossings van die probleme hier langsaan
Stuur jou oplossings na die adres hieronder
Neem deel aan die Wiskunde Talentsoektog
Verskerp jou vermöe om probleme op te los
Vermeerder jou beroeps-moontlikhede
Wen 'n plek in die Suid-Afrikaanse span
Wiskunde Talentsoektog

Probleem 1

Twee sirkels sny mekaar sodat die afstand tussen hulle middelpunte 6 cm is. Sirkel A se oppervlakte is 50 cm2, en Sirkel B s'n is 30 cm2. Bereken die verskil tussen die oppervlate van die rooi gebied en dié van die blou gebied.
Diagramme

Probleem 2

Agt dorpe A, B, C, D, E, F, G en H lê langs 'n reguit pad. Die tabel gee die afstande tussen elke twee dorpe. (D is bv. 19 km van G af.) Vul die oorblywende afstande in die leë blokkies in.
Table

Probleem 3

'n Driehoek bestaan uit tien sentstukke. Wat is die kleinste aantal sentstukke wat 'n mens moet skuif om die driehoek in 'n onderstebo-driehoek te verander?
Coins

Probleem 4

In die diagram is daar drie gekleurde vierkante wat elkeen die ster bevat. Hoeveel sulke vierkante met die ster binne-in kan in die diagram gevind word?
Squares

Probleem 5

Twintig posseëls vorm die patroon hierbo. Op hoeveel maniere kan 'n mens drie posseëls t aan mekaar vasgeheg bly, uit die algehele patroon losskeur?
Stamps

Probleem 6

Een-en-twintig gassilinders word op drie vragmotors gelaai. Sewe van hulle is vol, sewe is halfpad vol, en sewe is leeg. 'n Vol silinder weeg 50 kg en 'n leë een 20 kg. Hoe moet die silinders tussen die vragmotors verdeel word sodat elkeen se vrag die selfde massa het?
Truck

Die Talentsoektog is 'n gratis kursus in probleem-oplossing, vir leerlinge van graads 8 tot 12. Sy doel is om die wiskundige vaardigheid van deelnemers te ontwikkel en om uiteindelik 'n span van ses lede te identifiseer wat Suid-Afrika by die Internasionale Wiskunde-Olimpiade sal verteenwoordig. Om deel te neem, stuur jou oplossings van die probleme hierbo, en jou naam, adres, skool en graad, aan:
Wiskunde Talentsoektog
Departement Wiskunde
Universiteit van Kaapstad
7700 Rondebosch